W tym wpisie..

  • Zmodyfikowane i dużo wygodniejsze w praktycznym użyciu zlecenia typu stop-loss.

Zlecenia podążające

Zlecenia typu trailing-stop.


Zlecenia podążające (ang. trailing stop) polegają na automatycznym zamknięciu transakcji w najbardziej odpowiednim do tego momencie: w chwili kiedy następuje odbicie wartości kursu. Bez potrzeby ustanawiania odpowiednio dużych limitów take-profit: które jak wiadomo ustawione są dla wartości jaką przewiduje gracz. A ta może być różna od rzeczywistych.
Nie ma więc potrzeby dodatkowej obserwacji kursów i manualnego zamykania pozycji kiedy te osiągną mały zysk ale dłuższe ich utrzymanie mogłoby spowodować stratę.
Niestety podążające stopy (inna, spolszczona nazwa trailing stop) działają tylko w jedną stronę: potrafią zmieniać wartość stop-loss ale nie modyfikują take-profit.
Przyjrzyjmy się ich praktycznemu zastosowaniu. Pomijając teoretyczne rozważania, zlecenie trailing stop w praktyce jest tak naprawdę zmodyfikowanym zleceniem stop-loss. To z kolej powoduje zamknięcie pozycji w momencie wygenerowania straty.
Modyfikacja zaś polega dokładnie na tym że w miarę wzrostu wartości kursu, poziom stop-loss niejako za nim podąża i rośnie wraz ze wzrostem kursu.
Gracz może więc zainwestować w parę EUR/USD której wartość wynosi 1.3350. Może ustawić dla niej wartość stop-loss na poziomie 1.3340 (strata 10 pipsów) oraz take-profit na poziomie 1.3370 (zysk 20 pipsów). Co jednak jeśli wartość pary wzrośnie o 70 pipsów? W tym momencie zrealizowany zysk wyniósłby cały czas (przez ustawioną wartość take-profit) tylko 20 pipsów.
Jeśli jednak wykorzystać zlecenie podążające, w przedstawionym przykładzie ustawimy tylko wartość trading-stop wysokości 10 pipsów. Ni mniej, ni więcej oznacza to że wartość stop-loss będzie wynosić także 10 pipsów. Z tą tylko różnicą że w momencie kiedy kurs wzrośnie, wartość stop-loss również wzrośnie i zawsze będzie wynosić 10 pipsów poniżej maksymalnego kursu.Kiedy więc początkowy kurs 1.3350 wzrośnie do poziomu 1.3360 (pk1), wartość stop-loss zostanie przestawiona do poziomu 1.3350 (10 pipsów poniżej aktualnego kursu).
W pk2 widać że wartość kursu spadła o 4 pipsy do poziomu 1.3354 - wartość stop-loss nie zmieniła się.
Od pk3 wartość kursu nieustannie rosła aż do poziomu 1.3395 - wraz z nim rosła wartość stop-loss.
W pk4 zaobserwować można spadek do poziomu 1.3385 (wtedy też zlecenie zostaje zamknięte) - od tego momentu kurs nieustannie spadał. Gracz nie ma się czym przejmować: jego zlecenie zostało zamknięte z łącznym zyskiem 35 pipsów (1.3385 - 1.3350).

Należy zauważyć że ten rodzaj zleceń (wraz z jego modyfikacjami) jest praktycznie jedyną możliwością żeby zlecenie stop-loss które z zasady ogranicza stratę, wygenerowało zysk.
Podobnie, jednak w odwrotnym znaczeniu ma się sytuacja dla zleceń take-profit. Te, jeśli ich wartość modyfikować podczas gry, mogą nie tylko powodować wygenerowanie zysku ale też ograniczać stratę. Taka sytuacja miałaby miejsce w momencie kiedy wartość kursu spadła poniżej oczekiwanej - wtedy zamiast korzystać ze stop-lossa, gracz może zmniejszyć wartość take-profit poniżej wartości otwarcia - oczekując że kurs podniesie się chociaż na chwilę i właśnie wtedy pozycja zostanie zamknięta.