W tym wpisie..

  • Czym są zlecenia oczekujące? Jak w praktyce zastosować automatycznie działające reguły.

Zlecenia oczekujące

Automatyczne schematy działania


Podczas handlu na platformie Forex gracze bardzo często nie są w stanie na bieżąco monitorować sytuacji wielu otwartych transakcji. Tym samym wykorzystują zlecenia oczekujące (czyli zlecenia których wykonanie zostało odroczone w czasie) aby komputer w ich imieniu odpowiednio reagował na zmiany rynku. Automatycznie, bez dalszej ingerencji gracza.
Jest to o tyle zasadne iż zlecenia pracują przez całą dobę. Podobnie jak cały rynek giełdy walutowej: od niedzielnych godzin wieczornych aż do sobotniego poranka.
Człowiek fizycznie nie jest w stanie bez przerwy monitorować kursów. Dodatkowo jeśli gra na giełdzie nie jest głównym i jedynym zajęciem, korzystanie ze zleceń będzie działać podwójnie dodatnio. Z jednej strony gracz ma możliwość podjęcia się innych niż Forex zajęć, z drugiej zaś: komputer zareaguje dużo szybciej niż człowiek.

Tym samym gracze korzystający ze zleceń używają ich m.in. w celu:
  • realizowania wcześniej zaplanowanych strategii dla wielu otwartych zleceń
  • ograniczaniu możliwego wystąpienia ryzyka - dzięki ustawieniu odpowiedniej wartości stop-loss'ów i take-profit'ów
  • podniesieniu dyscypliny gry: w momencie kiedy każda transakcja będzie miała ustalone odpowiednie górne i dolne limity, gracz systematycznie będzie grał wg ściśle uporządkowanej metodyki

Czym jednak są zlecenia? To wcześniej zdefiniowane założenia które są realizowane w ściśle (również wcześniej określonych) momentach. Inwestując w parę walutową można więc od razu ustawić dla niej limit maksymalnego zysku - czyli momentu kiedy transakcja po wygenerowaniu przychodu, zostanie automatycznie zamknięta oraz limit maksymalnej straty - chwili kiedy system zamknie otwartą transakcję eliminując dalszą możliwość ponoszenia straty.

Należy też wspomnieć iż rynek walutowy jest z założenia nieprzewidywalny. Dodatkowo większość graczy generuje zyski na wielu drobnych transakcjach. Oznacza to że nieustannie należy monitorować nie jedną czy dwie a kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt transakcji w jednym momencie. Oczywiście skupiając się tylko na grze jedną parą, można szybko wychwycić ewentualne zmiany wartości, jednak manualne zamykanie lub korygowanie wielu otwartych już pozycji jest wysoce nieefektywne i rozłożone w czasie.
Jeśli więc nie korzystać ze zleceń, narażamy się na poniesienie tego negatywnych konsekwencji.
Na sam koniec: same zlecenia są często elementami gotowych strategii gry. A te wysoko podnoszą skuteczność wyników. Temat jest więc nie tylko warty zapoznania się z nim ale jest też obligatoryjnym krokiem w edukacji: bezwzględnie należy go dokładnie przestudiować przed przystąpieniem do jakichkolwiek inwestycji.

Zlecenia dzielimy na kika podstawowych typów, można o nich przeczytać poniżej: