W tym wpisie..

  • Zlecenie polegające na zamknięciu pozycji w momencie kiedy ta wygeneruje odpowiednio wysoki (wcześniej ustalony) przychód.

Zlecenia typu take-profit

Czyli realizacja zaplanowanego zysku


Ten typ zleceń działa zgoła odwrotnie od zleceń typu stop-loss. Najkrócej można go określić jako zlecenie zamknięcia transakcji w momencie kiedy ta wygeneruje odpowiednio duży zysk. Wydawać by się mogło że jego zakładanie mija się z istotą gry: w jakim bowiem celu gracz ma zamykać pozycję która nie tylko wygenerowała już zysk ale w dalszym ciągu podąża w kierunku wzrostowym?
Wynika to z faktu poruszonego we wstępie do zleceń. Z jednej więc strony to element wcześniej określonej i zdefiniowanej strategii gry. Gracz może bowiem założyć że każda pojedyncza operacja winna wygenerować określony procent zysku z jej pierwotnej wartości.
Z drugiej zaś strony należy pamiętać że każda pojedyncza operacja jest jedną z wielu. Kiedy więc zostanie zamknięta, gracz ogranicza możliwość wystąpienia późniejszej straty. Stać by się tak mogło w momencie kiedy trend zmieni kierunek: zamiast pozostać przy określonym zysku, ten w pewnym momencie mógłby zacząć maleć a nawet spowodować stratę.
Realizacja zaś zysku powinna mieć miejsce nie tylko w momencie kiedy kurs waluty będzie wyższy (lub niższy w przypadku pozycji krótkiej) od pierwotnego ale znacznie ją przewyższać. Dlaczego?
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę szerokość spreadu czyli prowizji pobieranej przez brokera. Jak wiemy koszt zakupu waluty, np: euro jest niższy niż cena jego sprzedaży - podobnie jak w kantorze. Na giełdzie Forex kupując jeden euro i od razu je sprzedając, gracz ponosi bardzo drobną (rzędu np: 0.002 euro) prowizję. Zysk więc powinien ją pokryć.
Dodatkowo korzystając ze zleceń warto wziąć pod uwagę zasadę iż zysk powinien być zawsze 3-4 krotnie wyższy niż strata której poziom określony jest w stop-loss. Dzięki takiemu zachowaniu ciężej jest oczywiście "trafić" w transakcję rentowną a pozycja jest często przez dłuższy niż zwykle czas otwarta (w oczekiwaniu na dotarcie do określonego, satysfakcjonującego poziomu). Plusem jest jednak to że każda trafiona operacja powoduje pokrycie możliwej straty z kilku innych nietrafionych operacji. Dodatkowo - co wydaje się jasne - celem gry jest wygenerowanie jak największego zysku.

Praktyczny przykład zastosowania take-profit i stop-loss został opisany w tym artykule.
Pisząc o zleceniach take-profit nie sposób też nie wspomnieć o możliwości zakładania częściowych zleceń realizacji zysku. Jest to przypadek w którym zamyka się tylko część otwartej już pozycji. Jeśli więc gracz kupił jeden lot (100 000) pary EUR/USD przy kursie 1.3355, może on zamknąć część pozycji (50tyś) po kursie 1.3370. Co z drugą częścią: to oczywiście zależy od samego gracza. Może ona pozostać otwarta do momentu manualnego jej zamknięcia lub można założyć na nią inny limit, np: 1.3380.
Wielu brokerów oferuje też możliwość otwierania zleceń z limitem ceny. Różnica jest tutaj bardzo istotna. O ile take-profit powoduje całkowite lub częściowe zamknięcie pozycji, to zlecenia z limitem ceny powodują otwarcie nowych transakcji lub powiększenie wolumentu istniejących. Zgodnie z zasadą aby kupować tanio i sprzedawać drogo.
W praktyce można zaprezentować przykład wcześniej wspomnianej pary EUR/USD. W momencie otwarcia miała ona wartość 1.3355. Gracz nie otwiera pozycji długiej od razu ale ustawia opcję jej zakupu w momencie kiedy wartość spadnie do poziomu 1.3345. Sprzedaż zaś nastąpi w momencie powrotu do aktualnego poziomu.
Innym przypadkiem może być otwarcie przy kursie 1.3355 z założeniem że kiedy kurs osiągnie wartość 1.3370 (gracz zakłada że jeśli faktycznie tak się stanie, kurs najprawdopodobniej będzie cały czas rósł), otwarta transakcja 100tyś zostanie powiększona do poziomu np: 250tyś.
Działa to również dla pozycji krótkiej, kiedy gramy na spadkach. Jeśli więc sprzedano 100tyś jednostek przy kursie 1.3355, gracz może ustalić żeby system sprzedał w jego imieniu dodatkowe 250tyś. w momencie kiedy kurs spadnie do poziomu np: 1.3345.
Wraz z tego typu zleceniami, zawsze należy się zabezpieczać i równocześnie ustawiać limity stop-loss.