W tym wpisie..

  • Zlecenie powodujące ograniczenie straty. Jeśli ta wystąpi, pozycja jest automatycznie zamykana przez system.

Zlecenia ograniczenia straty (stop-loss)

Ograniczanie możliwej straty


Stop-loss to ograniczenie możliwości wystąpienia straty. Oczywiście nie w całości, niemniej częściowo zabezpiecza każdą otwartą pozycję. Z jednej strony skrupulatne jej korzystanie w dłuższym okresie czasu powoduje że gracz może bezpiecznie zajmować się innymi zleceniami, z drugiej jednak zbyt gorliwe i dokładne stosowanie tego limitu może powodować że transakcje zamykane są zbyt szybko. Mimo wszystko warto je stosować.
Zlecenie tego rodzaju to automatyczne zamknięcie otwartej pozycji w momencie kiedy jej wartość spadnie poniżej określonego poziomu. W przypadku pozycji krótkiej, kiedy gracz gra na spadkach, będzie nim zamknięcie kiedy wartość kursu wzniesie się ponad określony poziom.

Praktyczne przykłady
Weźmy pod uwagę przykład gry z jednoczesnym zastosowaniem zlecenia typu stop-loss i take-profit. Gracz inwestuje w parę walutową USD/JPY (dla przypomnienia: wartości par z jenem japońskim podawane są do drugiego miejsca po przecinku) - jej wartość zaś wynosi 115.30.
W przypadku gry na spadkach, otwierana jest pozycja krótka [pk1]. Zlecenie take-profit będzie więc dotyczyło odkupienia jej po niższej aniżeli podczas kupna cenie.
Załóżmy że limit ten zostanie ustawiony dla kursu 114.90. Kiedy ten zostanie osiągnięty, transakcja zostanie zamknięta.W naszym przykładzie wartość pary najpierw spadła o 0.05, kolejno zauważyć można było lekkie wahania kursu który później się wyrównał i zaczął systematycznie spadać.
Mimo iż wartość cały czas spadała poniżej poziomu 114.90, to właśnie wtedy system zamknął otwartą transakcję [pk2].
Co by było gdyby pozycja została pozostawiona samej sobie? Na początku by zarabiała aż do momentu dotarcia do pk3 kiedy nastąpiło odbicie a wartość zaczęła rosnąć. W pk4 zaobserwować można powrót kursu z wartości otwarcia, później zaś nieustanny wzrost mógłby spowodować bardzo dużą stratę (już w pk6 widać że wartość wzrosła aż o 0.40 względem otwarcia).
Na szczęście gracz założył również zlecenie stop-loss na poziomie 115.50 które ogranicza ewentualną stratę. W przypadku więc kiedy wartość dotarła do pk5, system automatycznie zamknąłby transakcję.
Odwrotnie zachowałby się podczas otwierania pozycji długiej, gracz chce sprzedać zakupioną walutę po cenie wyższej niż pierwotna. Ustawia więc zlecenia w momencie kiedy wartość kursu osiągnie 115.50 (o 0.20 wyższa niż pierwotnie). Tutaj zlecenie stop-loss mogłoby wynosić 115.40 czyli 2-razy niższe od możliwego do wygenerowania zysku.
Najlepsze jednak efekty w grze gracze osiągają podczas stosowania zbioru wielu zleceń wzajemnie się uzupełniających. Bardziej szczegółowo zostało to opisane w zleceniach podążających i zleceniach typu OCO.