W tym wpisie..

  • Jak można obliczyć wartość jednego pipsa w różnych parach walutowych. Dodatkowo wyjaśnienie czym jest lot i ile wynosi.

Loty i pipsy

Podstawowe jednostki na rynku Forex


W wielu poradnikach i pozycjach książkowych, autorzy zachwalają opracowany przez siebie system gry, obiecując kilkadziesiąt lub kilkaset pipsów zysku tygodniowo. Nie zagłębiając się w same strategie gry, należy się zastanowić ile faktycznie jest warty każdy taki pips.
Przede wszystkim należy zaznaczyć że pips jest wartością zmienna i w zależności od pary walutowej, będzie miał inną wartość.
Skrót pips pochodzi od angielskiego "price interest point" czyli punkt zainteresowania ceną i jest najmniejszą jednostką ruchu waluty. W praktyce to ostatnia wartość pary.
Kiedy więc kurs pary EUR/USD wynosi 1.2348 i zmieni się o jednego pipsa, będzie to oznaczać że nowy kurs pary wynosi (przy wzrostach) 1.2349.
Zmiana wartości pary walutowej w pipsach
Dla pary walutowej EUR/USD i USD/JPY
Para walutowa Wartość przed Wartość po Ile pipsów
EUR/USD 1.2348 1.2349 1
USD/JPY 115.30 115.39 9
W zależności od aktualnego kursu i samej pary, wartość każdego pipsa będzie inna. Tym samym często należy zwrócić szczególną uwagę o jakich parach pisze autor. I tak 1 pips dla pary EUR/USD będzie wart dużo więcej aniżeli dla pary USD/JPY.
Każdy jeden pips zaś jest (w pewnym uproszczeniu - dokładniej zostanie opisane to poniżej) składową większej jednostki jaką jest lot.
Zlecenia na giełdzie liczone są w lotach. Jeden lot to 100 000 jednostek pieniężnych. W praktyce korzysta się również z minilotów, mikrolotów i nanolotów.
1 lot 100 000 jednostek walutowych 100tyś USD
1 minilot 10 000 jednostek walutowych 10tyś USD
1 mikrolot 1000 jednostek walutowych 1tyś USD
1 nanolot 100 jednostek walutowych 100USD


Przyjrzyjmy się jak obliczyć wartość przychodu dla zakupu jednego lota czyli 100 000 jednostek walutowych dla pary EUR/USD. Zakładając że kurs tej pary wynosi 1.3348, gracz kupił jeden lot po czym go sprzedał przy kursie 1.3358. Zarobił więc 10 pipsów: 1.3358 - 1.3348 = 0.0010

10 pipsów * 1 lot
to to samo obliczenie co:
0.0010 * 100 000 USD = 100USD