W tym wpisie..

  • Zastosowanie tzw. lewara finansowego dzięki któremu gracz ma możliwość inwestycji nawet 100-krotnie większym kapitałem niż faktycznie posiadany.

Dźwignia finansowa

Mnożnik inwestowanego kapitału


Jeśli spojrzeć na stronę rozliczeniową (drugą będzie strona usługowa lub produkcyjna) niemal każdej firmy, zauważyć można że finanse są jednym z najważniejszych zadań stojących przed przedsiębiorcom. O ile pewna część tych zadań jak np: prowadzenie księgowości, może zostać zlecona na zewnątrz (outsourcing) lub wewnątrz do konkretnego pracownika, to strategiczne decyzje zawsze muszą być podejmowane przez właściciela lub sam zarząd.
Jedną z takich decyzji może być możliwość rozpoczęcia korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, np: kredytu lub dźwigni finansowej. Zgodnie z definicją jest to:
instrument finansowy wykorzystywany przez firmy w celu zwiększenia rentowności dokonywanych transakcji. Jej zastosowanie ma sens jedynie w momencie kiedy nowy, powiększony (po zastosowaniu dźwigni) przychód potrafi pokryć jej koszty (np: odsetki).

Dźwignia na Forex
Po tym przydługim i wydawałoby się oderwanym od tematu wstępie, przejdźmy do zastosowania dźwigni - inaczej lewara - na rynku Forex. Tutaj jednak, w przeciwieństwie do "tradycyjnej ekonomii" może i faktycznie korzysta z niego osoba indywidualna (fizyczna) nie posiadająca osobowości prawnej. Co więcej, osoba taka nie musi również prowadzić działalności gospodarczej* - wystarczy konto na platformie brokerskiej. Jej działanie zaś jest bardzo podobne do tradycyjnego lewara. Z tą tylko różnicą że użytkownik nie płaci praktycznie żadnych odsetek z możliwości jej korzystania - płaci natomiast bardzo drobny procent (np: 0.0002 jednostki) od większego zysku niż ten który byłby wygenerowany bez jej zastosowania.

Dźwignia to mnożnik
Dźwignia jest mnożnikiem posiadanego przez gracza kapitału. W praktyce oznacza to więc że jeśli gracz wpłacił do platformy 1000 dolarów (cena wyrażona w dolarach gdyż to właśnie one są podstawową jednostką na większości platform), przy dźwigni wysokości 1:200 będzie mógł on dokonywać inwestycji 200-razy większych. Będzie więc mógł obracać wielkością:
1000 * 200 = 200 000 USD (przeszło 0.6mln złotych!).
I za taką kwotę może zainwestować w parę walutową kupując np: euro.

Zyski, straty i koszty
Jak wspomniałem, koszt korzystania z lewara jest mierzony od dokonanych transakcji. Oznacza to że z dźwigni korzystamy niejako z automatu: podczas dokonywania transakcji system automatycznie przeliczy i poda nam maksymalną wartość euro jaką możemy kupić za posiadane dolary.
W przypadku więc kiedy po inwestycji 1000USD zarobimy 12 dolarów, nasza prowizja będzie wynosić 0.05 dolara.
Jeśli zaś skorzystać z dźwigni, zarobilibyśmy 1200 dolarów ale koszt obsługi transakcji (tzw. spread) wzrósł również 100krotnie i wynosi 5 dolarów. Sumarycznie gracz zarobił przeszło 1000 dolarów więcej już "po kosztach".

Warto uważać
Warto ostrzec początkujących graczy wiążących duże nadzieje z zastosowania dźwigni - owszem, zysk jest naprawdę dużo większy i gro graczy dzięki niej potrafi zarobić olbrzymie wręcz pieniądze. Z drugiej jednak strony lewar wysokości 1:100 to nie tylko możliwość zarobienia 100-krotnie więcej, to także możliwość stracenia kapitału 100 razy większego niż podczas transakcji bez dźwigni.

Duży zysk?
Skąd pomysł na stosowanie dźwigni i kto ją sponsoruje? Oczywiście broker który - dzięki pobieraniu bardzo drobnych opłat od każdej transakcji - na każdej z nich zarabia. Czym większy obrót wygenerujemy, czym więcej zarobimy, tym broker również zarobi więcej.
Warto tu wspomnieć o brokerach typu market marker - czyli platform grających równocześnie z rynkiem. Dokonywane tu transakcje są równoległe do rzeczywistego rynku: gracze grają jednak wewnątrz platformy. Suma dokonywanych przez nich transakcji niejako zeruje się (część graczy kupuje dolary, część sprzedaje: ich suma jest bliska zeru). Tym samy broker nie musi dokładać zbyt wiele pieniędzy.

*słowem wyjaśnienia: tradycyjna definicja dotyczy podmiotów gospodarczych inwestujących w dany cel. Tym samym nie dotyczy ona osób prywatnych. Na giełdzie Forex grać zaś może każdy, nie jest potrzebne prowadzenie działalności: grać mogą nawet osoby bezrobotne.