Podstawy

Czym jest giełda walutowa Forex?

Według - jakże mylnego! - wyobrażenia wielu internautów którzy jedynie przypadkowo zetknęli się z tematem, Forex jest olbrzymią giełdą posiadającą przełożenie w rzeczywistości (...).

Zasoby

Wstęp do zleceń oczekujących.

Podczas handlu na platformie Forex gracze bardzo często nie są w stanie na bieżąco monitorować sytuacji wielu otwartych transakcji. Tym samym wykorzystują zlecenia oczekujące (...)

Lewar walutowy

Wykorzystaj dźwignię finansową!

Jeśli spojrzeć na stronę rozliczeniową (drugą będzie strona usługowa lub produkcyjna) niemal każdej firmy, zauważyć można że finanse są jednym z najważniejszych zadań stojących przed przedsiębiorcom (...)

Poznaj razem ze mną podstawy rynku Forex!

Słowem wstępu: co to jest Forex?
Według - jakże mylnego! - wyobrażenia wielu internautów którzy jedynie przypadkowo zetknęli się z tematem, Forex jest olbrzymią giełdą posiadającą przełożenie w rzeczywistości w postaci olbrzymiej hali pełnej komputerów i pracujących w niej maklerów. Ci zaś za pośrednictwem telefonów odbierają zlecenia z całego świata a gracze za ich właśnie pośrednictwem dokonują inwestycji zakupu lub sprzedaży posiadanych dóbr.

Technika

Jeśli spojrzeć na stronę rozliczeniową (drugą będzie strona usługowa lub produkcyjna) niemal każdej firmy, zauważyć można że finanse są jednym z najważniejszych zadań stojących przed przedsiębiorcom. O ile pewna część tych zadań jak np: prowadzenie księgowości, może zostać zlecona na zewnątrz (outsourcing) lub wewnątrz do konkretnego pracownika, to strategiczne decyzje zawsze muszą być podejmowane przez właściciela lub sam zarząd.
Jedną z takich decyzji może być możliwość rozpoczęcia korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, np: kredytu lub dźwigni finansowej.
Przeczytaj resztę artykułu..
Para walutowa będąca podstawowym przedmiotem handlu na giełdzie Forex to nic innego jak zbiór (stosunek wartości) dwu walut z których jedna jest walutą którą posiada gracz, druga zaś: przedmiotem handu.
Parą walutową jest więc przykładowo EUR/USD o wartości 1.2348 co oznacza że za każdego jednego euro gracz musi zapłacić 1.2348 dolara. Kwestia samego handlu jest jednak odrobinę bardziej skomplikowana. Wynika to z faktu iż giełda pozwala na zarabianiu nie tylko w momencie kiedy wartość wlauty rośnie. Można też sprzedać walutę bazową w momencie kiedy prognozuje się spadek jej wartości.
Przeczytaj resztę artykułu..
W wielu poradnikach i pozycjach książkowych, autorzy zachwalają opracowany przez siebie system gry, obiecując kilkadziesiąt lub kilkaset pipsów zysku tygodniowo. Nie zagłębiając się w same strategie gry, należy się zastanowić ile faktycznie jest warty każdy taki pips.
Przede wszystkim należy zaznaczyć że pips jest wartością zmienna i w zależności od pary walutowej, będzie miał inną wartość.
Skrót pips pochodzi od angielskiego "price interest point" czyli punkt zainteresowania ceną i jest najmniejszą jednostką ruchu waluty. W praktyce to ostatnia wartość pary.
Przeczytaj resztę artykułu..
Handel na Forex w przeciwieństwie do tradycyjnej wymiany walut różni się nie tylko możliwością generowania zysku na zmianach wartości kursu o tysięczne części (rzędu 0,0001) ale też pozwala generować przychód zarówno przy wzrostach jak i spadkach.
Jak wiecie giełda walutowa polega na przewidywaniu przyszłej wartości kursu. Powszechnie osoby nie związane zawodowo z tą tematyką uważają że możliwe jest to tylko kiedy wartość rośnie. Mało jednak kto wie że działa to w drugą stronę: służą temu dwie przeciwstawne pozycje: długa i krótka.
Przeczytaj resztę artykułu..

Automatyzacja gry

Podczas handlu na platformie Forex gracze bardzo często nie są w stanie na bieżąco monitorować sytuacji wielu otwartych transakcji. Tym samym wykorzystują zlecenia oczekujące (czyli zlecenia których wykonanie zostało odroczone w czasie) aby komputer w ich imieniu odpowiednio reagował na zmiany rynku. Automatycznie, bez dalszej ingerencji gracza.
Jest to o tyle zasadne iż zlecenia pracują przez całą dobę. Podobnie jak cały rynek giełdy walutowej: od niedzielnych godzin wieczornych aż do sobotniego poranka.
Przeczytaj resztę artykułu..
Ten typ zleceń działa zgoła odwrotnie od zleceń typu stop-loss. Najkrócej można go określić jako zlecenie zamknięcia transakcji w momencie kiedy ta wygeneruje odpowiednio duży zysk. Wydawać by się mogło że jego zakładanie mija się z istotą gry: w jakim bowiem celu gracz ma zamykać pozycję która nie tylko wygenerowała już zysk ale w dalszym ciągu podąża w kierunku wzrostowym?
Wynika to z faktu poruszonego we wstępie do zleceń. Z jednej więc strony to element wcześniej określonej i zdefiniowanej strategii gry.
Przeczytaj resztę artykułu..
Stop-loss to ograniczenie możliwości wystąpienia straty. Oczywiście nie w całości, niemniej częściowo zabezpiecza każdą otwartą pozycję. Z jednej strony skrupulatne jej korzystanie w dłuższym okresie czasu powoduje że gracz może bezpiecznie zajmować się innymi zleceniami, z drugiej jednak zbyt gorliwe i dokładne stosowanie tego limitu może powodować że transakcje zamykane są zbyt szybko. Mimo wszystko warto je stosować.
Zlecenie tego rodzaju to automatyczne zamknięcie otwartej pozycji...
Przeczytaj resztę artykułu..
Zlecenia podążające (ang. trailing stop) polegają na automatycznym zamknięciu transakcji w najbardziej odpowiednim do tego momencie: w chwili kiedy następuje odbicie wartości kursu. Bez potrzeby ustanawiania odpowiednio dużych limitów take-profit: które jak wiadomo ustawione są dla wartości jaką przewiduje gracz. A ta może być różna od rzeczywistych.
Nie ma więc potrzeby dodatkowej obserwacji kursów i manualnego zamykania pozycji kiedy te osiągną mały zysk ale dłuższe ich utrzymanie mogłoby spowodować stratę.
Przeczytaj resztę artykułu..